O NÁS

Jsme Moravský Plynostav, a.s.
Psal se rok 1963, kdy národní podnik Plynostav Pardubice zřídil závod 40. Sídlo nově vzniklého závodu se operativně přizpůsobovalo lokalitě, v níž se právě realizovala  liniová stavba.  Stálé umístění v Rosicích u Brna závod získal v roce 1969, kdy současně dostal nové označení –  Závod 10 Rosice.

Závod 10 zajištoval výstavbu stěžejních plynovodních  potrubí a produktovodů na území bývalého Jihomoravského          a Severomoravského kraje. Rovněž se podílel na realizaci liniových úseků při výstavbě tranzitních soustav na území bývalé ČSSR i okolních států. Na území Ukrajiny Závod 10 stavěl  plynovod Progres se zvláště složitým přechodem Karpat. Na území Maďarska realizoval část liniové sekce ropovodu Adria.

V roce 2000 to byl právě Moravský Plynostav, který byl pověřen výstavbou poslední liniové části v rámci tranzitní soustavy plynu na území České republiky – od trasového uzávěru Brázdím – Kopeč po trasový uzávěr Kopeč v celkové délce      15,9 km a dimenzi  1 000 mm.

Naše společnost Moravský Plynostav, a.s. je součástí společenství firem GASCONTROL GROUP.

GASCONTROL, společnost s r.o. je tradiční český výrobce a dodavatel technologií a výrobků zejména pro plynárenství      a energetiku. Je odborníkem na projektování a výstavbu CNG plnicích stanic a bioplynových stanic. Rovněž zvládá              i speciální technologie, například jako jedna z mála firem v ČR provádí uzavírání provozovaných potrubí pod plným tlakem bez nutností odstávky nebo omezení provozu. Navíc není jen montážní organizací, ale má i své vývojové centrum a vlastní výrobky, jako například odorizační jednotky nebo filtry plynných látek, tepelné výměníky, a tak dále.

GASCONTROL, společnost s r.o. založil v roce 1992 Mieczyslaw Molenda.

Kvalita a spolehlivost námi provedených služeb byla vždy naší předností. O tom, že ji naplňujeme mnoho let, poukazuje řada odborných certifikátů a hodnocení od našich partnerů.

Společnost na trhu

Společnost je na trhu již od roku 1963, tehdy jako závod koncernového podniku, od roku 1989 již jako samostatný státní podnik a od roku 1992 po transformaci jako akciová společnost. Od roku 2007 má společnost pouze jediného akcionáře. Základní kapitál činí 69 600 000 Kč. V současné době společnost realizuje výstavbu produktovodů a plynovodů prakticky všech dimenzí.

V posledních dvaceti letech se ve společnosti ustálil potřebný počet profesí i odborností, což přispívá i k dobrým ekonomickým výsledkům společnosti.

Výrobní náplň společnosti je získávána formou výběrových řízení a veřejných zakázek organizovaných společnostmi z oboru plynárenství, petrochemie a těžby ropy.

Společnost je držitelem certifikátů ISO 9001,14001 a 18001, což dokládá, že věnuje potřebnou pozornost v ekologické a etické oblasti podnikání i v dodržování bezpečnosti práce.

Spolupracujeme s

Kontakt

pOSKYTUJEME

Moravský Plynostav a.s.

© 2023, Moravský Plynostav a.s. Všechna práva vyhrazena.